Manufacturer of talc powder in India Kon Tum Vietnam SVI

August 18, 2018
QuartzV

Manufacturer of talc powder in India Kon Tum Vietnam SVI

http://quartzpowdermanufacturers.com/supplier-of-talc-powder-in-india.php

Shri Vinayak Industries provide talc powder (also known as soapstone powder) with great and high quality. Talc powder is offered with pure variety. Talc powder comes in pure white color and off color. This can be available with supreme softness, shine, smoothness properties. Talc powder has various names like steatite, soapstone, massive talc, french chalk etc. We have been able to provide you the topmost array quality of Talc Soapstone Powder.

Shri Vinayak Industries cung cấp bột talc (còn được gọi là bột xà phòng) với chất lượng cao và tuyệt vời. Bột talc được cung cấp với nhiều loại nguyên chất. Bột Talc có màu trắng tinh khiết và không có màu. Điều này có thể có sẵn với tính mềm mại, tỏa sáng, êm ái tối cao. Bột talc có nhiều tên khác nhau như steatite, soapstone, talc lớn, phấn Pháp vv. Chúng tôi đã có thể cung cấp cho bạn chất lượng mảng trên cùng của Talc Soapstone Powder.

Shri Vinayak Industries

WWW- http://quartzpowdermanufacturers.com

Number- 91-9828565260

Email: svindustries.india@gmail.com

info@quartzpowdermanufacturers.com

Address: 1-Shiva Ji Nagar, Opp. RSS Office, Udaipur 313001 (Raj.) INDIA

Article Categories:
BUSINESS

Leave a Comment