ballooniakids, toys, toy, children, kindergarten

January 3, 2021
Ballooniakids

بالونیا مجموعه ای است که با هدف ایجاد سرگرمی و بهبود ابعاد جسمانی و اجتماعی و شناختی کودکان ایجاد شده
و سعی دارد برای بهتر شدن دنیای کودکان قدمی تاثیر گذار و موثر بردارد .
بالونیا با برگزاری کارگاه های تربیت مربی برای مربیان برگزیده شرایطی را ایجاد کرده تا کودکان از طریق بازی بتوانند انواع مهارت،
بیان احساسات و حسال مسائل را آموزش ببینند.
دیگر فعالیت های بالونیا برگزاری کلاس های مادر کودک ،کارگاه های آموزشی و کلاس های مهارتی است که به والدین در روند تربیت کودکانشان
کمک می کند.
همچنین برای والدین کافه ای در نظر گرفته شده که با آرامش بتوانند ساعاتی را صرف خود کنند .

Article Tags:
·
Article Categories:
OTHER ALL

Leave a Comment