מה נדרש בהיתר פליטה ובחידוש היתרים קיימים ומפעלים חדשים?

January 9, 2021
Sutok

היתר פליטה הוא חובה כאשר בבעלותך מפעל גדול בישראל. היתר כזה רלוונטי גם עבור מפעלים חדשים. עם זאת, ישנם שלבים להשגת הרישיון או ההיתר. דע את השלבים החשובים להלן.

התייעץ עם חברת מהנדסי סביבה.

ראשית, עליך להתייעץ עם מומחים בהנפקה והגשת בקשה להיתר פליטה. הם ידריכו אותך לגבי הצעדים החשובים. בנוסף, הם גם יידעו אותך לגבי המידע שאמור להיות בהיתר הפליטה שלך.

דאג להחזיק מסמכים עדכניים.

לפני הגשת בקשה לרשיון פליטה, עליך לעדכן את המידע הקיים אצלך. עדכונים אלה הם חובה. הם כוללים גם דיגומים ובדיקות רגילות או לא צפויות במפעל.

ביקורות אלה יכולות להיות מנוהלות על ידי מומחים לאיכות הסביבה. הם יבדקו כיצד המפעל שלך מתפקד ויבחנו את איכות האוויר. אתה יכול לסמוך על המומחים האלה כי זהו תפקידם, על מנת לתת למפעל שלך אור ירוק.

ראה זאת כנקודת מפתח לפני שתוכל להגיש בקשה להיתר פליטה המעודכן מרשויות הממשלה.

שלוט בתהליך ניהול הפסולת.

בתהליך זה, מומלץ להתייעץ עם חברה להנדסה סביבתית. כך אתה ועובדי המפעל תלמדו על תהליך הטיפול בפסולת תעשייתית. זה רלוונטי הן לתוצר פסולת והן לשפכים. תהליך זה הכרחי עבור כל מפעל ותיק או חדש שבבעלותך.

תהליך בקרת הפסולת מאפשר לרשויות להבין כי הינך פועל באחראיות בעת הטיפול בפסולת. בצורה זו, יהיה ברור שהינך דואג גם לסביבה. עקב כך, קבלת אישור היתר הפליטה הופך לקל יותר.

ודא שהינך מבין את עקרונות הכלכלה המעגלית.

לכלכלה מעגלית יש עקרונות מסוימים, בינהם אי יצור פסולת והרחבת מחזור החיים של חומר הגלם. זה הכרחי כאשר אינך רוצה להכביד על כדור הארץ והמשאבים שלו. שימור על מחזורים רציפים של המשאבים אף מסייע לבעל העסק לנהל ולייעל את העלויות.

ניהול פסולת אפקטיבי נדרש כחלק מתהליך ההסדרה המשולבת וטרם הגשת בקשה להיתר הפליטה מהרשויות. עם ניהול פסולת ושפכים, הרשויות ידעו כי הינך מחזיק תוכניות משופרות לסינון, למחזור, לניקוי, ולשימוש מחדש בפסולת מהמפעל שלך.

על מנת לקבל הבהרה נוספת לגבי צעדים אלה, עליך ליצור קשר עם יועצים בתחום הכלכלה המעגלית. הם מודעים לחוקים והרשויות הממשלתיות הרלוונטיות לחיפוש התעודות הנדרשות. בנוסף, הם גם יודעים כיצד להפוך את המפעל הקיים או החדש למקום המכבד את עקרונות הכלכלה המעגלית.
מסקנה:
אתה מוזמן להתייעץ עם https://he.sutok.co.il/ לגבי כל פניה בנושא אישור הפעלת המפעלים החדשים והקיימים שלך כאחד, סוטוק עובדת עם מהנדסים סביבתיים מנוסים בנושא שאילתות כאלה באופן קבוע.

Article Categories:
BUSINESS

Leave a Comment